Nykristen – en fantastisk forvandling

Når du har bedt Jesus komme ind i dit hjerte, vil du få et helt nyt liv. Det lyder måske lidt mærkeligt og uforståeligt, men tro mig … det vil du. Du vil opleve at blive “født på ny” til et liv med Jesus som din frelser, din beskytter og din ven. Du vil opleve en fred i hjertet og en frihed der ikke kan beskrives – den skal opleves. Frihed fra bekymringer, sygdom og afhængighed. Det betyder ikke, at dit liv som nykristen bliver en dans på roser – men du kan lægge det hele i Guds hænder.

 

Det er det der kaldes “at møde Jesus”. For mange kan det skabe så store forandringer, at tidligere afhængigheder som stoffer, kriminalitet, utroskab og løgn forsvinder helt. I mindre skala vil opleve en gennemgribende kærlighed og glæde, der gør, at du får et anderledes syn på dine medmennesker og en dyb trang til at “følge Jesus”.

 

“Men Gud er fuld af barmhjertighed. I sin store kærlighed gav han os, som var åndeligt døde midt i vores synder, et helt nyt liv sammen med Kristus—men husk, at det kun er ved hans nåde, I fik del i det evige liv!”

Johannes 1.2

nykristen

“De der kender dine bud og adlyder dig, dem vil jeg gerne have fællesskab med.”

Salmernes Bog 119.79

Søg fællesskab som nykristen

Når du oplever at få et nyt liv med Jesus, bliver “sløret” taget fra dine øjne, og du ser verden på en ny måde. Dette kan i starten (især som nykristen) virke forvirrende og lidt som om, din hjerne er på overarbejde. Langsomt går det mere og mere op for dig, hvordan din verden hænger sammen med den åndelige verden, og hvordan dit liv her på jorden kun er midlertidigt.

 

Jeg vil anbefale dig at søge et fællesskab med andre kristne, for de har oplevet det samme som dig. De kan hjælpe dig med at få svar på dine spørgsmål og du kan dele dine tanker med dem. Du er også velkommen til at skrive en mail til mig. Fællesskab kan søges i en kirke. Her er det dog (efter min overbevisning) vigtigt, at kirken er en levende kirke med en levende tro på Jesus. Der er mange frikirker i Danmark med det syn på Jesus. De er som regel meget åbne overfor nye mennesker og folk der søger et fællesskab.

 

 

Hvad siger Bibelen om “det nye liv” som nykristen?

Johannesevangeliet 5:21

Romerbrevet 6:4

Galaterbrevet 5:25

2. Korinterbrev 5:17