”I begyndelsen var Ordet, og Ordet var hos Gud, og Ordet var Gud.” (Joh 1,1)

Ordet er Jesus

Hvis du er ny i troen og stadig på din vandring mod forståelse af det kristne budskab, så er Ordet – i dets bibelske betydning – måske et nyt begreb for dig.

 

I Bibelen nævnes Ordet. Men hvad betyder Ordet og hvordan er det vigtigt for den kristne tro? I Det Gamle Testamente er det visse steder beskrevet som Guds ord. Men i Det Nye Testamente er Ordet et menneske, Guds søn, Jesus. Derfor er Ordet i kristen teologisk forstand først og fremmest mennesket Jesus Kristus. Ordet er beskrivende for hele hans liv, død og opstandelse. Ordet er Guds ord og sandhed der kommer til mennesker via Jesus Kristus.

 

“Ordet var til fra begyndelsen, sammen med Gud. Alt blev til gennem det Ord, ja uden det blev intet af det til, som nu findes. Ordet havde Livet i sig, og det Liv blev menneskenes Lys. Lyset strålede midt i mørket, og mørket fik ikke bugt med det”

Johannes 1.2