Hvad er Helligånden?

Det kan være svært at forholde sig til Helligånden og forstå, hvilken betydning den kan have for dit liv. Da man ikke kan danne sig et billede af den, kan den være svær at forstå. Men den er vigtig for dig, da den er med til at skabe og styrke din tro. Helligånden er Guds ånd på jord, som formidler Guds Ord – som en slags talsmand. Helligånden bor inde i dig – når du inviterer den ind. Den er usynlig for os – som vinden. Men virkningen kan ses og mærkes – præcis som vinden. Gud sendte Helligånden til jorden på Pinsedag efter Jesu korsfæstelse, hvor den tog bolig i 120 af Jesu disciple. Den dag i dag er Helligånden stadig på jorden og bor i os mennesker. Tænk dig, at Guds Ånd kan leve i dig – er det ikke fantastisk at tænke på?

 

“Men Talsmanden, Helligånden, som Faderen vil sende i mit navn, han skal lære jer alt og minde jer om alt, hvad jeg har sagt til jer.

Johannes 14.26

Hvordan får jeg Helligånden?

Helligånden er en gave vi får af Gud. I Bibelen står der, at vi kan modtage Helligånden ved dåb. Det gør du ved enten at bede Gud om at døbe dig med Helligånden eller bede en anden kristen lægge hånden på dig og bede for dig. Ved dåb i Helligånden får du styrke og kraft til at tjene Jesus. Den giver dig lyst til at søge Gud yderligere – f.eks ved at læse Bibelen – og visdom til at forstå dens budskab. Udover dette kan Helligåndens dåb også give dig andre åndelige gaver. Det står der mere om i 1. Korinterbrev kapitel 12.

 

“Der er forskellige former for nådegaver, men det er den samme Ånd, som er kilden til dem alle.

  1. Korinterbrev 12:4