Hvad er evigt liv?

 

For mange mennesker – og måske især danskere – kan troen på en Gud virke lidt gammeldags og støvet. De forbinder Gud med hårde bænke i kirken, orgelmusik og gamle salmer. Mange nægter endda, at Jesus har levet og at Gud eksisterer den dag i dag. Selv da Jesus gik på jorden blev han hånet, forfulgt og til sidst korsfæstet. Det er over 2.000 år siden, Jesus døde for os, så hvad får du ud af det … den dag i dag?

 

Det kan være svært at forstå, før du selv har oplevet ham. For i denne moderne verden er det vigtigste at få succes, tjene gode penge og få et godt job. Jesus virker mere overflødig end nogensinde. Men hvad med formålet med livet? Hvad er formålet med DIT liv? En ny bil … et nyt hus … en højere løn? Hvad hvis det hele ramler? Hvad med, når dette liv på jorden er slut? Hvad skal der så ske? Hvad er det helt præcist, du får ud af at tro på Jesus? Du får frelsen – et evigt liv! Helt enkelt.

 

Frelse betyder, at du får et evigt liv og kommer i Himlen når du dør. Det betyder også, at du har Jesus med dig hver dag, hver time og hvert minut – resten af dit liv her på Jorden. Frelsen kommer fra Gud og er en gave. Ikke fordi du fortjener det på grund af dine gerninger, men fordi Han elsker dig. Frelsen opnår du ved at overgive dig til Jesus og lade Ham tage styringen i dit liv. I blind tillid og total overgivelse.

Frelse

“Ordet kom til denne verden, en verden, han selv havde skabt, men verden ville ikke kendes ved ham. Han kom til sit eget folk, men de tog ikke imod ham”

Johannes 1.2

Skal vi bede for dig?

Ønsker du hjælp til bøn, kan du skrive til os her. Vi beder gerne for din frelse, helbredelse eller hvad end, du ønsker forbøn for.

Du kan også skrive til os, hvis du har bedt Jesus om hjælp. Fortæl os, hvordan han har forandret dit liv.

Hvordan opnår du frelse?

 

Gud tilbyder en pagt med os mennesker – med dig. Han sendte Jesus til Jorden som menneske, for at han skulle tage skylden for vores synder og vi derfor kunne erklæres skyldfri. Han har sådan set løskøbt os fra dommen. Hvor vildt!! Det eneste, Han forlanger til gengæld er, at du tror på Hans søn, Jesus, omvender dig fra din synd og følger Ham. 

 

At tro på noget man ikke kan se er svært – især hvis man endnu ikke har oplevet noget med Jesus eller kender Ham. Tro handler også om vilje. Hvis du vælger at træde ud i tro og bede til Jesus, vil Han høre dig. At bede til Jesus er en handling, der vil få en afgørende betydning for dit liv, din måde at være på og din måde at tænke på. Det er en handling, der vil give dig fred indeni og en dyb bevidsthed om, at du er elsket af din Skaber. Det handler ikke så meget om, hvor meget eller hvor lidt du tror – det handler mere om at du rækker helhjertet ud og beder om hjælp. Når du har gjort det sker det fantastiske: troen skabes langsomt i dig og du er ny “Født på ny”.

 

Ønsker du at tro på Jesus og følge Ham, kan du f.eks bede en bøn til, som kan lyde således:

“Kære Jesus. Jeg tror på dig og at du døde for min skyld. Jeg beder om din tilgivelse for mine synder. Jeg beder dig rense mig for synd og komme ind i mit hjerte. Du skal være Herre i mit liv fra nu af. Tak, fordi du hører min bøn. Amen”