Det der definerer os

Det der definerer os

Hvem er du? 

Hvem ER du egentlig? Hvordan definerer du dig selv når alle lag er skrællet af? Når det fine nybyggede hus, det gode job og dine titler pilles væk? Når du ikke længere kan kalde dig pr navn, din arbejdstitel, indbygger i den by du bor i og antallet af dine børn? Hvad kalder du så dig selv? 

Jeg tror at mange mennesker kæmper med at definere sig selv – at “finde sig selv”. De prøver at definere sig ud fra deres fortid eller nutid. De leder i deres barndom for at finde spor, der kan lede dem på rette vej. Deres forældres fejl og mangler gør dem ofte til ofre, der har ar på sjælen. Disse ar definerer deres selvbillede. “Jeg er sådan fordi min mor eller far gjorde sådan”. 

Når de så ser tilbage på deres barndom, definerer de sig selv ud fra, hvordan andre har behandlet dem. Deres selvbillede bliver, at de er et offer der har kæmpet sig ud af deres forældres kløer, og de skal arbejde for at blive hele på trods af deres oplevelser. Hele målet bliver at bryde ud af mønsteret og definere sig på ny. 

Hvor ser man så hen, når man i en moderne verden vil definere sig selv? Mange mennesker kigger på det, der er på overfladen. De ser på det, som andre kan se. De ser på deres udseende, job og livsstil. De definerer sig selv ud fra, hvor stor succes de har på job, hvor gode karakterer deres børn har, eller hvor meget de tjener. 

Men hvordan definerer man så dig selv, når man er “udenfor” normen? Når man ikke fik den gode uddannelse, når lønnen ikke er så høj eller man ikke har det samme mentale overskud som andre ser ud til at have? I det tilfælde er det jo let at definere sig selv som mindre værd. Som en, der ikke klarede det så godt i livet. Som en, der er svag. 

Med den målestok kan vi aldrig vinde. For det er ikke der vi finder “vores sande jeg”. 

Jeg tror på, at vi mennesker kun kan “finde os selv” med hjælp fra Gud. Jeg tror på, at når vi prøver at forstå, hvordan Gud ser på os, kan vi få det fulde billede. Gud kender jo hele vores historie. Han kender alle vores oplevelser – de gode og de dårlige. Han kender vores tanker og vores følelser. Han kender til de gange, vi trådte ved siden af og gjorde noget dumt. Og han elsker os alligevel. Han ser os med vores svagheder og styrker. Men hvad ser du? 

Prøv at spørge Gud, om han vil vise dig, hvordan Han ser dig? Hvordan Han vil definere dig? 

Jeg tror på, at vi skal definere os selv ud fra, hvilket forhold vi har til vores Gud. Kun derigennem kan vi se det fulde billede. 

Når du rækker ud efter Gud og beder ham om hjælp, vil han definere dig på ny. Ja han har faktisk lovet at vi bliver “født på ny”. Han vil nu definere dig som hans barn. Fra da af er du under hans beskyttende vinger og i hans nærvær hver eneste dag. Han vil aldrig forlade dig. 

Derfor er du fri til at definere dig selv på ny. Som Guds barn. Som en der er elsket af den allerhøjeste Gud. Som en der er beskyttet. Som en der er tilgivet og gjort retfærdig. Som en, der skal leve for evigt sammen med ham.

Dit liv får ny betydning. Det betyder nu ikke længere så meget, hvilket job du har eller hvor meget du tjener. Det der betyder noget er, at du har et levende forhold til Gud og du ønsker at leve efter hans vilje. Det vigtigste er nu ikke din status, men det du gør for at ære ham. Hvordan du behandler et menneske i nød, hvordan du taler til din nabo eller om du kan tilgive en der har gjort dig ondt.

Dit vigtigste mål bliver den dag, du skal møde ham. Den dag du skal stå foran Ham og være sammen med ham for evigt. Gud er ligeglad med dit job eller hvor meget du havde på bankkontoen. Han er blot interesseret i, hvad du fik brugt dit liv på. Om du brugte det på at ære ham – eller dig selv?